FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Zapraszamy na kurs języka angielskiego komunikatywnego dla służb medycznych z elementami języka specjalistycznego

filar leszno centrum edukacji

PROGRAM JĘZYKOWY DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

To specjalistyczny kurs językowy skierowany do grupy zawodowej związanej z branżą medyczną.
Program adresowany jest do personelu medycznego i umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się ogólnym językiem obcym w stopniu pozwalającym na skuteczną komunikację oraz na opanowanie specjalistycznego języka medycznego(słownictwo medyczne i frazeologia związane ze specyfiką pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych) na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w środowisku zawodowym za granicą.

Atuty kursu:

  • -  treści programu obejmujące język ogólny oraz specjalistyczny
  • -  oparcie treści programowych na podręcznikach wiodących (język ogólny) oraz podręcznikach i materiałach uzupełniających (język specjalistyczny), przy wykorzystaniu pomocy audiowizualnych
  • -  wykwalifikowana kadra lektorska, doświadczona w nauczaniu osób dorosłych oraz bieżąca kontrola postępów w nauce (testy sprawdzające)
  • -  małe, sprzyjające efektywności nauczania grupy
  • -  harmonogram kursu dostosowany do indywidualnych potrzeb danej grupy
   

Program może być modyfikowany w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

 
Centrum Edukacji Filar

ul. Austriacka 8
64-100 Leszno

Tel. 607 982 780

Sekretariat:

Pon.- pt. 12.00 - 19.00
Soboty 10.00 - 13.00

E-mail: szkola@filar-edu.pl
WWW: www.filar-edu.pl
STRONA GŁÓWNA | O NAS | KURSY JĘZYKOWE | KURSY ZAWODOWE | DLA FIRM | CENNIK | KONTAKT

Filar-edu.pl © 2012